• ASC Coins blijven ten alle tijden eigendom van ASC Group.
  • ASC Coins mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigt of bewerkt.
  • ASC Coins mogen niet worden doorverkocht.
  • ASC Coins mogen alleen gebruikt worden als betaalmiddel voor ASC producten richting ASC Group of andere expliciet aangeboden items op de website www.asccoins.nl.
  • Het per post verzenden naar het hoofdkantoor van de ASC Coins is altijd op eigen risico. Wij adviseren dan ook om de post altijd aangetekend op te sturen.
  • ASC Group behoudt zich altijd het recht om spelregels te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.
  • ASC Group behoudt zich altijd het recht om ASC Coins in te vorderen zonder dat dit onderbouwt dient te worden.
  • ASC Group respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen. Deze informatie wordt door ASC Group niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden.
  • Bij het overtreden van een regel kunnen er sancties volgen in de vorm van een geldboete. Startend met 1000 euro per dag.